News

Gentse KMO bouwt nieuwe afvalverwerkingsinstallatie in Beerse

Gentse KMO bouwt nieuwe afvalverwerkingsinstallatie in Beerse

Het Gentse milieubedrijf OWS heeft enkele maanden geleden een nieuw belangrijk contract in de wacht gesleept voor een vergistingsinstallatie in eigen land. Ondertussen is er reeds gestart met de bouw van de nieuwe biogasinstallatie voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) in Beerse. Vandaag 19 maart is er de officiële eerste
steenlegging van het nieuwe ‘Energie Conversie Park’.

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK Afvalbeheer) beschikt reeds over een composteringsinstallatie voor gft. Door de integratie van een bijkomende biogasstap kan het potentieel van het gft beter benut worden en zal er dus niet alleen compost maar ook (groene) elektriciteit en warmte geproduceerd worden. D.m.v. een Europese aanbestedingsprocedure werd de markt bevraagd en de geïntegreerde aanpak
van OWS kwam als meest interessante naar voren. OWS is dan ook zeer verheugd om opnieuw een installatie te bouwen in Vlaanderen.
Deze bijkomende (voor-)vergisting levert biogas wat omgezet kan worden in (hernieuwbare) elektriciteit en/of (groene) warmte. Daarnaast blijft de installatie uiteraard kwalitatieve compost leveren, meer nog, de totale verwerkingscapaciteit van de installatie zal stijgen.
OWS zal een ‘DRANCO’-reactor van 2.775m³ bouwen in Beerse, goed om op jaarbasis tot 35.000 ton gft te behandelen en vergisten. Het jaarlijkse geproduceerde biogas heeft een energetisch equivalent van ongeveer 18 GWh. Het grootste deel van het gas zal ter plaatse omgezet worden in elektriciteit om de elektriciteitsbehoefte van de site te kunnen dekken. Ongeveer een vierde van het gas zal opgezuiverd worden tot biomethaan (verwijdering van CO2) en in het gasnet geïnjecteerd worden. Deze hoeveelheid gas is net voldoende om alle gebouwen in de Kolonie Merksplas, een belangrijke erfgoedsite op 5km afstand, met energie te bevoorraden. In de gebouwen van de Kolonie zou dan een warmtekrachtkoppeling (WKK) komen die behalve warmte ook elektriciteit produceert voor de gebouwen. De voorbereidingen voor deze opzuivering tot aardgaskwaliteit (‘biomethaan’ of ‘groen gas’) en
injectie in het aardgasnet zijn lopende.

Europa telt al meer dan vijfhonderd biomethaaninstallaties en in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zweden gebeurt dit reeds op grote schaal. Deze installatie zal een primeur zijn voor Vlaanderen. Hoewel biomethaan verschillende troeven heeft en dit een zeer efficiënte valorisatiemethode voor het geproduceerde biogas is, ontbreekt het op dit moment nog steeds aan gepaste ondersteuningsmaatregelen in Vlaanderen om deze technologie te stimuleren en effectief ingang te laten vinden. Vlaanderen is in deze een slechte leerling in Europa en loopt sterk achter op de ons omringende landen.

De leveringsomvang voor OWS heeft een waarde van ongeveer 7,2 miljoen Euro en in
november 2018 wordt het eerste biomethaan verwacht.