Events

Matchmaking event: Met onderwijs naar een duurzame toekomst

De biogebaseerde economie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van de professionals. Hoe speelt het onderwijs hierop in? Hoe worden de kansen verzilverd die de biogebaseerde economie biedt? Uit onderzoek in het project Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO) blijkt dat naast technische kennis competenties als kritisch analyseren en systeemdenken minstens even belangrijk zijn voor biogebaseerde bedrijven.

Het GBO project heeft lespakketten ontwikkeld voor het middelbaar-, hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en voor om- en bijscholing van werknemers. Daarnaast werden testlocaties in kaart gebracht waar biogebaseerde producten ontwikkeld kunnen worden. Al deze resultaten werden samengegoten in een digitaal platform dat door studenten, docenten en bedrijven voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt.

Voor het stimuleren van grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking tussen opleidingen en bedrijven wordt dit matchmaking evenement georganiseerd. Het doel van deze namiddag is de fysieke vraag van de bedrijven en organisaties en het aanbod van onderwijsinstellingen bij mekaar te brengen en daarbij het digitale platform extra onder de aandacht te brengen. Dit evenement staat mede in het teken van het grensoverschrijdende cluster in de havens van North Sea Port.

12:30 Ontvangst met lunch
13:30 Verwelkoming en introductie
13:40 Voorstelling van de resultaten uit het project Grenzeloos Biobased Onderwijs
Jean-Paul Leenknegt
14:00 Biobased onderwijs en onderzoek in de regio
Hogeschool Gent en HZ University of Applied Sciences
14:30 Matchmaking sessies
15:55 Plenair en afronding
16:00 Netwerkreceptie
 
Praktisch

Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk voor 20 mei 2019 via www.bbetc.org/aanmelden.

Een routebeschrijving naar Bio Base Europe Training Center is hier terug te vinden.

Indien u meer informatie wenst over het matchmaking evenement kan u bellen naar 0031-(0)115724994 of mailen naar reserveringen@bbeu.org.